เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.วันสุดท้าย ของการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ถอน และการดำเนินการแก้เกรด I วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2567
 2.นักศึกษาปี 1 รหัส 67 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าตรวจสอบระบบบริการการศึกษา ด่วน! (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2567
 3.คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2567
 4.นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ติดต่อรับแบบฟอร์มตรวจสอบรูปภาพ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2567
 5.ประกาศจาก สวก.UPDATE คำร้อง ขอเปิดรายวิชาพิเศษใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2567
 6.น้อง ๆ ที่มี ผลการเรียน I อย่าลืมนะ วันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2567
 7.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 1/2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2567
 8.ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566 (ด่วนที่สุด)

* ประกาศผลสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2567
 9.REGIS NEWS รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) ประจำปีการศึกษา 1/2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2567
 10.ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มิ.ย. 67 มารับเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2567
 11.แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2567
 12.จากใจพี่ ๆ งานทะเบียน มรส. น้อง ๆ นักศึกษาทุกชั้นปี อย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2567
 13.งานทะเบียน มรส. วิธีการตรวจสอบว่า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยัง (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2567
 14.รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 /2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2567
 15.ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2567
 16.VDO แนะนำการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67 ทุกคน ตั้งแต่ วันที่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2567
 17.สิ่งที่น้อง ๆ นักศึกษาทุกคน ต้องทราบ ระบบตรวจสอบ สำหรับนักศึกษาปี 1 รหัส 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2567
 18.Announcement of Suratthani Rajabhat University Academic Calendar for Academic Year 2024 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2567
 19.ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เปิดภาคเรียน วันที่ 29 – 30 มิ.ย. 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2567
 20.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 เปิดภาคเรียน วันที่ 1 ก.ค. 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2567
 21.รายชื่อนักศึกษา ปี 1 รหัส 67 ที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานรายงานตัวปีการศึกษา 2567 จำนวน 144 คน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2567
 22.ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (ด่วนที่สุด)

คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
* อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
ประกาศโดย   Laongdao   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2567
 23.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ( ภาคกศ.บท. ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2567
 24.วันสุดท้าย ของการส่งคำร้องขอแก้ผลการเรียน I สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2567
 25.กำหนดการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคกศ.บท. ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2567
 26.กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2567
 27.วันสุดท้าย ของการส่งผลการแก้เกรด I ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บท. วันที่ 19 ก.ค. 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2567
 28.งานทะเบียน มรส. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤษภาคม 2567 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2567
 29.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2567
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2567
 30.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคน ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 65 – เม.ย. 67 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2567
 31.สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2567
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี