ข่าวประชาสัมพันธ์
1.REGIS NEWS มรส. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 4.2 SRU SPECIAL ประจำปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2567
2.คลิกสมัครรอบที่ 5 ภาคีมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้(ด่วนที่สุด)
 
โปรดศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ
คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัครแต่ละสาขาวิชา
จากระเบียบการสมัครอย่างละเอียด
ผู้สมัครในรอบนี้จะต้องไม่เคยรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาลัยใดๆมาก่อน
หรือสมัครรอบที่ 5 จากมหาวิทยาลัยอื่นในกลุ่มภาคีมาก่อนหากตรวจสอบพบจะตัดสิทธิ์ทุกกรณี
ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองหากตรวจสอบพบว่า ขาดคุณสมบัติ แม้จะประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก
ทางมหาวิทยาลัยขอตัดสิทธิ์ในการผ่านการคัดเลือก

Click ระเบียบการรับสมัคร

--------------------------------------------------------

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 4 อันดับ
---------------------------------------------------------------
คลิกสมัครกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทุกมหาวิทยาลัยได้ทุกURL
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 มหาวิทยาลัยเท่านั้น
(โดยสามารถเลือกสาขาวิชาได้ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย)
หากตรวจสอบพบว่ามีการสมัครของมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่มีการคืนเงินใดๆทุกกรณี

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด-ปิด สาขาวิชา
ผู้สมัครที่สมัครครุศาสตร์ ไม่สามารถมากกว่า 2 อันดับ

 ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2567
3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 4 SRU ENTRANCE ปี 2567(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2567
4.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รอบรับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2567
5.รอบ 5 มาแล้วจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Powered by Vision Net, 1995 - 2024  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี