ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศเรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากรายชื่อสำรองการคัดเลือก รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2567
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสุดท้าย)(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2567
3.4 สาขาสุดท้าย ของปี 67 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษารอบอิสระ ถึง 30 พฤษภาคม 2567(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2567
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2567
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ รอบที่ 6 รับตรงอิสระ(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2567
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Powered by Vision Net, 1995 - 2024  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี