เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 

 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2558
 2.กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 

 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี