เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ปัญหาที่เข้าระบบไม่ได้ ให้ทำตามหน้าจอดังภาพ(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2559
 2.รับสมัครประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ด่วนที่สุด)
 ให้ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบ ให้ไปที่เมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
จึงจะเข้าสุ่ระบบได้ ส่วนผู้สมัครที่เคยเข้าระบบมาแล้ว หรือเคยดำเนินการสมัครมาแล้ว ให้ใช้ PassWord เก่าได้เลยค่ะ
กำหนดการรับสมัคร สอบ และรายงานตัว
ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
 ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
 3.การขอรับทุนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2560(ด่วนมาก)
 การขอรับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดการขอทุนฟรีตลอดหลักสูตร
แบบฟอร์มการขอรับทุนตลอดหลักสูตร
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี