เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ด่วนที่สุด)
  ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2559
 2.ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ด่วนที่สุด)
 ให้ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบ ให้ไปที่เมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
จึงจะเข้าสุ่ระบบได้ ส่วนผู้สมัครที่เคยเข้าระบบมาแล้ว หรือเคยดำเนินการสมัครมาแล้ว ให้ใช้ PassWord เก่าได้เลยค่ะ
ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี