เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
 

 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2558
 2.ผลการสมัครสอบคัดเลือก กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี