เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) รับสมัคร วันที่ 7-20 พ.ค. 2558(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
 2.ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ด่วนที่สุด)
 ให้ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบ ให้ไปที่เมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
จึงจะเข้าสุ่ระบบได้
ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
 3.ผลการสมัครสอบคัดเลือก กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี