เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 


ดูสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2559
 2.รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มเติมโครงการ Road Show ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2559
 3.กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 

 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี